ocena efektywności

Kotły gazowe – ocena efektywności

Ogrzewanie gazowe to najwyższy komfort ogrzewania, również podgrzewania wody. Kotły gazowe dzielimy na dwa rodzaje kondensacyjne i konwencjonalne. Kotły gazowe konwencjonalne, niekondensacyjne spalając paliwo, nie wykorzystują całej zawartej w nim energii.

Ich konstrukcja pozwala na to, aby podczas pracy temperatura spalin była utrzymywana na poziomie, w którym nie dochodzi do kondensacji. Część energii jest tracona, ale elementy kotła i komin nie są narażone na działanie skroplin. Są tańsze, ale mniej skuteczne i ekonomiczniejsze niż kondensacyjne.

W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja pary wodnej zawartej w spalinach, która powstaje w wyniku spalania gazu. Odzyskana dodatkowa energia ciepła skraplania zostaje przekazana do instalacji. Dzięki odzyskanej energii kotły kondensacyjne mają wyższą sprawność w stosunku do kotłów konwencjonalnych.

Zarówno kotły konwencjonalne, jak i kondensacyjne są praktycznie bezobsługowe i nie wymagają uwagi użytkownika. Kotły gazowe konwencjonalne mają sprawność średnioroczną wytwarzania od 80% do 90%, kotły gazowe kondensacyjne to najsprawniejsze urządzenia grzewcze od 95% do 98%.

Z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wymusza na właścicielach i zarządcach budynków obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów. Ustawa określa rodzaj kotłów i częstotliwość wykonywania okresowej kontroli efektywności energetycznej.

I tak, jednorazowa okresowa kontrola kotła powinna zakończyć się protokołem zawierającym zalecenia oraz powinna być zawarta ocena efektywności.

Dodaj komentarz